Meisterpunkte Mitglieder ( A + B ) per 01.01.2012
KAT ÖBV-NR NAME VNAME M-STATUS MPGES CLUB MPJB Q1 Q2 Q3 Q4 MPZU
 
GM 213 FUCIK Jan B 1317293 9 1258692 8717 19298 16469 14117 58601
 
JGM 1751 UMSHAUS Peter B 492374 9 484824 0 3244 0 4306 7550
JGM 23 FELDERER Christian B 350260 8 339838 1006 4712 2361 2343 10422
JGM 68 MÜLLER Erich B 312081 6 304340 396 4170 832 2343 7741
JGM 1425 SPINN Michael B 301175 42 293805 27 3844 962 2537 7370
 
SLM 116 ZUPANCIC Michael A 259655 23 233747 5811 8974 3413 7710 25908
SLM 3687 SCHULZ Dieter B 157979 9 129902 4818 8571 9318 5370 28077
 
LM 827 STIGLEITNER Helga B 145639 2 138696 1810 2971 568 1594 6943
LM 3169 WOHLFAHRT Herbert A 123028 23 120834 0 514 1058 622 2194
LM 5018 LEITER Martin A 114966 23 114640 0 326 0 0 326
LM 919 STIGLEITNER Hannes B 103499 2 101186 552 714 210 837 2313
LM 2128 SCHRAMMEL Renate B 82624 2 78726 495 1654 1008 741 3898
LM 232 PLATZER Margit A 70892 23 69464 304 302 452 370 1428
LM 1950 SMOLINSKI Eduard A 68891 23 62873 723 1427 1339 2529 6018
 
Pik 1869 EIGENBAUER Karl A 54261 23 48789 1561 1450 670 1791 5472
Pik 343 KURZ Reinhold A 47316 23 44482 291 1175 310 1058 2834
Pik 479 SCHWAB Karl A 43894 23 43418 150 96 124 106 476
Pik 4029 VUKOVICH Marina A 41585 23 37533 1506 1283 167 1096 4052
Pik 3184 OHRNER Ingeborg A 38390 23 32056 1002 3133 305 1894 6334
Pik 462 SCHINDLEGGER Burkhard A 35531 23 35531 0 0 0 0 0
Pik 1199 LAMBERT Ilona A 30854 23 30026 162 212 176 278 828
 
Herz 1665 SMOLINSKI Irmeli B 28355 14 24130 689 680 1218 1638 4225
Herz 171 CZERNY Peter A 25585 23 24839 172 216 194 164 746
Herz 6072 ZOUHAR Alfred B 22640 9 20202 240 512 1686 0 2438
 
Karo 719 SCHWARZL-GRILL Christa A 12854 23 8178 582 758 212 3124 4676
Karo 1664 GRUBER Heinz B 7868 2 7124 0 0 0 744 744
Karo 2167 HOFSTÄTTER Johannes B 7762 2 6306 191 352 548 365 1456
 
Treff 5317 KERESZTES Anneliese B 4261 14 3131 148 316 600 66 1130
Treff 4166 LEITNER Gerhard A 3542 23 2936 173 120 100 213 606
Treff 5327 KERESZTES Arpad B 3367 14 2245 144 300 620 58 1122
Treff 4167 LEITNER Christa A 2790 23 2285 142 32 108 223 505
 
A 392 MYSKIW Andreas A 1499 23 1499 0 0 0 0 0
A 5626 STEPANEK Helga A 1363 23 446 170 314 116 317 917
A 5372 HÖHN Bernd A 1350 23 856 82 240 72 100 494
A 5314 BEYER Helga A 1166 23 658 104 240 64 100 508
A 5498 STRASSER Maria A 1007 23 494 162 211 88 52 513
A 5573 STALLEKER Helga A 807 23 152 129 142 70 314 655
A 5752 SZENTE Hildegard A 738 23 114 119 180 88 237 624
A 5751 RAMMEL Manfred A 532 23 174 112 76 56 114 358
A 5371 MAYER Inez A 506 23 356 44 70 6 30 150
A 5497 SOUKUP Elisabeth A 470 23 330 64 38 10 28 140
A 5641 EDELBACHER Maximilian A 416 23 98 64 158 50 46 318
A 5749 FABSICZ Martin A 410 23 26 82 184 102 16 384
A 5803 SETSCHENY Susanne A 407 23 0 142 165 50 50 407
A 5373 SITTLER Heinrich A 394 23 294 16 30 38 16 100
A 5389 HALLACH Rosemarie A 390 23 314 34 6 14 22 76
A 5379 ANTAL Rainer A 314 23 142 50 104 8 10 172
A 5345 KELLNER Christiane A 278 23 278 0 0 0 0 0
A 5377 SEGA Sissy A 238 23 172 12 34 0 20 66
A 5640 ANTAL Maria A 212 23 50 36 88 14 24 162
A 5378 WEISSMANN Otto A 134 23 64 44 0 0 26 70
A 5804 DAFERNER Peter A 116 23 0 34 8 10 64 116
A 5642 NEUMAYR Andrea A 98 23 54 22 22 0 0 44
A 5495 SOUKUP Karl A 80 23 26 18 0 24 12 54
A 5938 KURZ Maria A 66 23 0 0 0 0 66 66
A 5625 JURKOWITSCH Christine A 54 23 6 8 6 18 16 48
A 5535 STANZEL Wolfgang A 44 23 44 0 0 0 0 0
A 5843 HERDLICKA Anna A 14 23 0 0 6 0 8 14
A 5912 KAIN Karoline A 14 23 0 0 0 0 14 14
A 5771 AMBICHL Margret A 12 23 12 0 0 0 0 0
A 5770 MINARZ Renate A 12 23 0 0 0 6 6 12
A 5937 MINARZ Richard A 6 23 0 0 0 0 6 6
62
GRANDMASTER (GM) für Spieler mit  600.000 - u. mehr Punkten
JUNIOR-GRANDMASTER (JGM) für Spieler mit  300.000 - 599.999 Punkten
SENIOR-LIFEMASTER (SLM) für Spieler mit  150.000 - 299.999 Punkten
LIFEMASTER (LM) für Spieler mit  60.000 - 149.999 Punkten
SENIORMASTER (Pik) für Spieler mit  30.000 - 59.999 Punkten
MASTER (Herz) für Spieler mit  15.000 - 29.999 Punkten
JUNIORMASTER (Karo) für Spieler mit  7.000 - 14.999 Punkten
CLUBMASTER (Treff) für Spieler mit  2.500 - 6.999 Punkten
ANFÄNGER (A) für Spieler mit  0 - 2.499 Punkten